palmy@najpalmy.sk     +421 917 819 323 

Heuchery

HEUCHERA ´CHERRY COLA´

3.9 € / 99.84 Kč

HEUCHERA ´SCARLET RED´

3.9 € / 99.84 Kč

Heuchera ´Midas Touch´

3.9 € / 99.84 Kč

HEUCHERA ´RED SEA´

3.9 € / 99.84 Kč

HEUCHERA ´REX RED´

3.9 € / 99.84 Kč